Abade capitán o Abae capitan ( Mycteroperca fusca )